אורות התורה

הרב מרדכי שטרנברג

פרק ו - משמעות וחשיבות הלימוד

מגמתה של התורה בעולמנו ומשמעות העיון והפלפול בסוגיות השונות ביחס למציאות בעולמנו האנושי

שיעורים נוספים