יום העצמאות

הרב יעקב אריאל

רב העיר רמת גן הרב יעקב אריאל שליט"א בשיחה ליום העצמאות תשע"ז

שיעורים נוספים